facebook twiter youtube

tel:667096379

                                           Jak podjąć z nami współprace?

 

Współpraca z nami składa się z czterech etapów.

 

ETAP I WIZJA

Jest to etap, w którym przyjeżdżamy na miejsce realizacji zlecenia, sprawdzamy

stan przegrody budowlanej, a także wykonujemy oględziny  tejże przegrody.

Oględziny polegaja na :

- określeniu z jakich materiałów wykonane są elemny przegrody

- wymiarowanie powierzchni do realizacji

- sprawdzenie czy dana przegroda spełnia wymagania dot. wykonania izolacji

- przygotowaniu wstępnego raportu z inwentaryzacji budowlanej analizowanego komponentu, według wzoru z normy PN-EN 14315-2:2013 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ”.

 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych wariantów zostaje dobrany odpowiedni rodzaj Pianki PUR oraz określone zapotrzebowanie na materiał. Na tej podstawie zostają oszacowane koszty realizacji poszczególnych wariantów ocieplenia przegrody budowlanej.

 

Przygotowanie kosztorysu ofertowego (za darmo) przy realizacji określonych wariantów. Dzieki zastosowaniu kosztorysu wariantowego to klient podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą zlecenia.

 

ETAP II PODPISANIE UMOWY

 

Po zaakceptowaniu kosztorysu, podpisujemy umowę z klientem w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. W treści umowy znajduję się termin realizacji koszt jaki inwestor poniesie zlecając usługę oraz gwarancja na materiał oraz wykonaną pracę.

 

ETAP III WYKONANIE USŁUGI

 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie przyjeżdżamy na miejsce przeprowadzamy oględziny czy stan jest zgodny z tym wykonanym w dniu pomiarów. Wykonujemy natrysk a urządzenie na bieżąco rejestruje parametry piany.

 

ETAP IV ODBIOR

 

Zakończenie prac oraz oględziny całości prac wraz z inwestorem przekazujemy komplet dokumentów w skład ktróch wchodzą:

- raport z inwentaryzacji budowlanej przegrody

- gwarancja na wykonaną pracę oraz materiał

- deklaracja wykonawcy po przeprowadzeniu natrysku Pianą PUR zgodnie z normą: PN-EN 14315-2:2013.

 

Przy założeniu realizacji z adaptacjami pomieszczeń od A do Z udzielamy korzystnych rabatów.

 

Zapraszamy do kontaktu!